O firmie

Firma BOCHIŃSKI COSULTING jest gotowa do świadczenia na Państwa rzecz usług konsultingowych oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej i innych mechanizmów finansowych oraz późniejszym ich wdrażaniem i realizacją.

Do Państwa dyspozycji jest wielobranżowy zespół specjalistów, którzy doświadczenie zdobywali przy projektach dofinansowanych w ramach kilku edycji Programu PHARE, ISPA, Funduszu Spójności, ZPORR oraz obecnie wdrażanych programów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Moje wybrane doświadczenia zawodowe przedstawiają się następująco:

  • w latach 2000-2001 w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. byłem członkiem zespołu wdrażającego projekt współfinansowany przez Bank Światowy i pełniłem samodzielne stanowisko związane z przygotowaniem dokumentów przetargowych i organizacją przetargu międzynarodowego na realizację inwestycji współfinansowanych przez Bank Światowy.
  • w latach 2001-2004 jako wiceprezes Zarządu w Domu Inżynierskim PROMIS S.A. (konsulting, nadzory inwestycyjne, prowadzenie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wg standardów FIDIC – Inżynier Kontraktu) byłem odpowiedzialny za wdrażanie nowych przedsięwzięć, realizację zadań w ramach pełnienia funkcji Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, politykę marketingową i rozwój.
  • w latach 2005-2007 pełniłem funkcję Zastępcy Dyrektora w odpowiedzialnym za fundusze europejskie Departamencie Integracji Europejskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i reprezentowałem Województwo Zachodniopomorskie w Komitecie Monitorującym Narodowy Plan Rozwoju oraz we Wspólnym Komitecie Programowym (JPC) dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej w obszarze Południowego Bałtyku.

Od roku 2007 prowadzę działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, głównie związanego z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem dofinansowania unijnego. Firma wpisana jest ponadto do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urzędu Pracy w Szczecinie.

Główne pola naszej działalności to przede wszystkim obsługa wszelkich projektów przewidzianych do wystąpienia o dofinansowanie od strategii/planu rozwoju do doradztwa i wyboru programu operacyjnego czyli źródła dofinansowania, poprzez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – w tym studium wykonalności, biznes plan i wniosek aplikacyjny – aż do etapu realizacji w ramach zarządzania projektem jako Inżynier Kontraktu/Projektu.