Kontakt

BOCHIŃSKI CONSULTING
Daniel Bochiński

Siedziba i adres do korespondencji:
ul. Piotrusia Pana 6
71-804 Szczecin

Biuro:
ul. Niemcewicza 26, lok. 618
71-520 Szczecin

tel. 608 370 407
fax: 91 818 43 24
e-mail:
biuro@bochinski-consulting.pl

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

NR BOI-6411/HG/063296/07

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH PROWADZONY PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

2.32/00121/2008

REGON 810221270

NIP 955-116-05-72

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
KREDYT BANK S.A. II O/SZCZECIN 26 1500 1722 1017 2003 3207 0000